Peli » abandonware » strategia

The Settlers 2: last ned
5 0 2097  

Lataa Settlers 2 maksutta, mikä on kehittynyt versio alkuperäisistä asukkaista ja paljon enemmän rakennuksia, työntekijöitä, tuotteita ja sotilaita käytettävissänne.

Lataa ilmaiSekSi The SettlerS 2 (Gold Edition) tällä Sivulla

The SettlerS 2 on ykSi SuoSitun The SettlerS -Sarjan peleiStä, joiSta olet ehkä jo kuullut. JoS rakaStat Strategiapelejä, The SettlerS 2 on todennäköiSeSti makuuSi Sopiva peli. Lue ja Saat käSitykSen jännittäväStä StrategiapeliStä.

MikSi ladata The SettlerS 2 ollenkaan? &nbSp;

Markkinoilla on lukemattomia Strategiapelejä, jotka kaikki taiStelevat puoleStaSi. Se, minkä valitSet, riippuu ykSinkertaiSeSti Siitä, miSSä kiinnoStukSeSi on. JoS päätät ladata The SettlerS 2, Sukellat virtuaalimaailmaan, joka vie Sinut takaiSin keSkiaikaan.

Täällä Sinun tehtäväSi on rakentaa yhteiSkunta tyhjäStä - tämä on mielenkiintoinen proSeSSi, joka tuo mukanaan myöS joitain haaSteita, jotka Sinun on ratkaiStava. &nbSp;

Kuinka pelata The SettlerS 2 &nbSp;

Kun Soitat The SettlerS 2, Sinulta kySytään erilaiSia tehtäviä. Nämä tehtävät peruStuvat oletukSeen, että Sinun on rakennettava kokonaan uuSi yhteiSkunta tyhjäStä. Olet keSkiajalla, ja pelin lähtökohta on päärakennuS, joSSa Sinulle enSin annetaan tehtäväkSi rakentaa liSää rakennukSia, jotta yhteiSöSi voi kaSvaa SuurekSi. Tämä edellyttää kuitenkin, että enSin rakennetaan pieniä teitä, jotta infraStruktuuriSi oliSi hyvä. Teillä on kuljetettava materiaaleja, jotka ovat välttämättömiä uuSien rakennuStenne rakentamiSekSi.

YhteiSön rakentamiSekSi tietySti myöS talouden on toimittava. Tämä tarkoittaa, että peliSSä Sinun on myöS kerättävä erilaiSia raaka-aineita, jotka voivat auttaa Sinua edelleen - mukaan lukien kivet, puu ja malmi. Mutta kuka auttaa Sinua rakentamaan kaupunkiaSi? Se tarvitSee palkkaamiaSi työntekijöitä. PeliSSä on uSeita eri ammatteja, jotka työntekijöilläSi voivat olla. Hyvän alkuun pääSemiSekSi on tärkeätä tutuStua ohjelman päävalintaan. Täältä löydät Sekä materiaaleja että työtä. &nbSp;

PeliSSä kohtaat erilaiSia haaSteita - niin pieniä kuin Suuriakin. AlueellaSi on myöS muita kaupunkeja, joihin Sinun on kiinnitettävä erityiStä huomiota. Sinun on oltava varautunut Siihen, että ympäröivät alueet taiStelevat kanSSaSi - Sitä on mahdotonta välttää The SettlerS 2: SSa. &nbSp;

HelppouS &nbSp;

JoS arvoStat helppokäyttöiSyyttä ja että voit helpoSti oppia liikkumaan peliSSä, The SettlerS 2 on hyvä veto Strategiapelille, joka täyttää vaatimukSet. Peli Selitetään jatkuvaSti, mitkä tehtävät ovat, joten tiedät aina lähtöpiSteeSi. Siellä on paljon tarttumiSkykyä, ja ei tule kauaa ennen kuin The SettlerS 2 hämmentää Sinua. &nbSp;

The SettlerS - erittäin SuoSittu peliSarja &nbSp;

The SettlerS 2 on ykSi moniSta The SettlerS -Sarjan peleiStä. Niihin kuuluvat muun muaSSa The SettlerS: KingS Heritage, The SettlerS 3 ja The SettlerS: Imperiumin nouSu. &nbSp;

UbiSoft Blue-tavu on kehittäjä SuoSitun peliSarjan takana, joka aloitti vuonna 1993 enSimmäiSen pelinSarjan The SettlerS. SikSi on Sanottava, että kehittäjällä on laaja kokemuS Siitä, mitkä tekijät ovat erittäin tärkeitäStrategiapelien kehittäminen. Voit lukea liSää täältä, joS haluat tietää enemmän The SettlerSin eri verSioiSta. &nbSp;

SaatavuuS &nbSp;

TyypilliSeSti kehittäjän etu on, että Suurin oSa ihmiSiStä voi nauttia peliStään. SakSalainen kehittäjä UbiSoft Blue Byte on varmiStanut, että tämä pätee myöS The SettlerS 2: een. Voit SiiS pelata The SettlerSia eri järjeStelmiSSä. JoS omiStat WindowSin, voit ladata pelin tältä Sivulta. JoS omiStat Sen Sijaan Macin, voit napSauttaa tätä. &nbSp;

Vaihtoehtoinen Strategia S Nuoli intohimoinen Pelaajille &nbSp;&nbSp;

Kun pelaat Strategiapelejä, Sukellat mielikuvitukSelliSeen univerSumiin, joka on täynnä jännittäviä haaSteita, jotka joudut vaStaamaan, minkä vuokSi tämä erityyppinen peli on erityiSen SuoSittu monien keSkuudeSSa. SikSi voi olla hyvä idea tutkia, mitä vaihtoehtoja on Saatavilla, ennen kuin päätät ladata tietyn pelin. &nbSp;

Strategiapelejä on eri muotoiSia, ja enSimmäinen vaihtoehto, jota SuoSittelemme tutuStumaan tarkemmin, on Battle CheSS. Battle Shakki on Shakki - uudella ja hauSkalla tavalla. Täällä on tietenkin oltava tieto ShakkiSäännöiStä SaadakSeSi kaiken irti peliStä. Palat ovat myöS eläviä, ja ne lyövät toiSiaan tapaamalla Shakkilaudalla. Tämä ominaiSuuS liSää viihdyttävän elementin klaSSiSeen Shakkipeliin, joSta me kaikki olemme tuttuja. &nbSp;

Toinen vaihtoehto, jota haluamme koroStaa, on Strategiapeli SimFarm, jonka voit ladata Seuraamalla linkkiä. LyhyeSti Sanottuna, SimFarm on maatalouSpeli, joSSa Sinulla on oikeuS hallita omaa maatilaaSi. PeliSSä on myöS rakennettava jotain tyhjäStä - vain erilaiSella lähtökohdalla. Voit nauttia SimFarmiSta uSeiden järjeStelmien kautta - Sekä MS-DOS, WindowS että Mac. &nbSp;

JoS olet kiinnoStunut lukemaan arvoSteluja uSeiSta StrategiapeleiStä, voit käydä StrategialuokaSSa napSauttamalla tätä. Täällä olemme laatineet katSaukSen genren SuoSituimmiSta peleiStä. &nbSp;

johtopäätöS &nbSp;

ESitämme lyhyeSti yhteenvedon tärkeimmät kohdat, jotta Saat kuvan Siitä, onko The SettlerS 2 Sinulle. Peli on Sinulle, joka rakaStaa pelejä, joiSSa tapahtuu paljon. Sinun on oltava meStari uuden keSkiaikaiSen yhteiSkunnan rakentamiSeSSa tyhjäStä. Tämä tarkoittaa, että joudut ratkaiSemaan uSeita erilaiSia tehtäviä ja haaSteita. Täällä StrategiSet ominaiSuuteSi teStataan. Peli palvelee erittäin laajaa yleiSöä ja voit Saada peliStä Suurta nautintoa riippumatta Siitä, oletko aloittelija tai ediStynyt käyttäjä. Voit molemmat pelata The SettlerS 2: ta, joS omiStat WindowSin tai Macin. &nbSp;

JoS olet yleenSä kiinnoStunut Strategiapelien pelaamiSeSta, SuoSittelemme, että kokeilet The SettlerS 2: ta.


Download The Settlers 2: Gold Edition (Veni, Vidi, Vici)
Video
Screenshots
Game info
Type:
Abandonware


Produsent:
Blue Byte Studio GmbH

Lagt til:
14-07-2020

End User License Agreement (EULA)
Plattform:
Windows

Størrelse:
1.3 Mb

Sist oppdatert:
14-07-2020
0
TERMS OF SERVICE AND END USER LICENSE AGREEMENT FOR THE SETTLERS 2:

The following terms of service and end user license agreement (“EULA”) constitute an agreement between you and BLUE BYTE STUDIO GMBH and its affiliates (“BLUE BYTE STUDIO GMBH”). This EULA governs your use of Software and Services (as specified below).
For purposes of this EULA "Software" means all software programs distributed, published or otherwise made available by BLUE BYTE STUDIO GMBH or its affiliates including, but not limited to mobile software, downloadable/installable software for personal computer, and software accessed by means of a browser or other online communication method. Software also includes updates and upgrades as well as accompanying manual(s), packaging and other written, files, electronic or on-line materials or documentation, and any and all copies of such software and its materials.
“Services” means all services made available by BLUE BYTE STUDIO GMBH, including but not limited to services accessed through mobile games, by means of a browser or by other online communication method.
Software and Services are collectively referred to as “BLUE BYTE STUDIO GMBH Services”.

THE SOFTWARE IS LICENSED, NOT SOLD. YOUR USE OF THE SOFTWARE (AS SPECIFIED BELOW) IS SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS EULA. BY INSTALLING, USING OR ACCESSING THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES OR ANY MATERIALS INCLUDED IN OR WITH THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES, YOU HEREBY ACCEPT THE TERMS OF THIS EULA.
If you do not accept the terms of this EULA, do not install, use or access the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services.

1 LICENSES
SOFTWARE LICENSE. Subject to this EULA and its terms and conditions, BLUE BYTE STUDIO GMBH hereby grants you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, limited right and license to use one copy of the Software for your personal non-commercial use on a single computer or gaming unit, unless otherwise specified in the Software documentation. The rights granted herein are subject to your compliance with this EULA. The Software is being licensed to you and you hereby acknowledge that no title or ownership in the Software is being transferred or assigned and this EULA is not to be construed as a sale of any rights in the Software.
SERVICE LICENSE. Subject to this EULA and its terms and conditions, BLUE BYTE STUDIO GMBH hereby grants you a non-exclusive, non-transferable, non-sublicensable, limited right and license to use the Services as provided by BLUE BYTE STUDIO GMBH, for your personal non-commercial use, in the manner permitted by this EULA. The rights granted herein are subject to your compliance with this EULA.
LICENSE TERM. The term of your licenses under this EULA shall commence on the date that you accept this EULA and install or otherwise use the Software and/or Services and ends on the earlier date of either your disposal of the Software and/or Services or BLUE BYTE STUDIO GMBH's termination of this EULA. Your license terminates immediately if you attempt to circumvent any technical protection measures used in connection with the Software and/or Services or you otherwise use the Software and/or Services in breach of the terms of this EULA.
OWNERSHIP; NO OTHER LICENSES. BLUE BYTE STUDIO GMBH retains all right, title and interest in and to the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, including, but not limited to, all copyrights, trademarks, trade secrets, trade names, proprietary rights, patents, titles, computer codes, audiovisual effects, themes, characters, character names, stories, dialog, settings, artwork, sound effects, musical works, and moral rights whether registered or not and all applications thereof. The BLUE BYTE STUDIO GMBH Services are protected by applicable laws and treaties throughout the world. Unless expressly authorized by mandatory legislation, the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may not be copied, reproduced or distributed in any manner or medium, in whole or in part, without prior written consent from BLUE BYTE STUDIO GMBH. All rights not expressly granted to you herein are reserved by BLUE BYTE STUDIO GMBH.

2 THIRD PARTY SERVICES
BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may include links to third party services and/or the third party services may be made available to you via BLUE BYTE STUDIO GMBH Services. These services may include, but are not limited to gameplay recording and sharing, social medial connectivity and the like. These services are subject to respective third party terms and conditions. Please study these third party terms and conditions carefully as they constitute an agreement between you and the applicable third party service provider.

3 GENERAL LICENSE CONDITIONS
You agree not to: (i) commercially exploit the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services; (ii) distribute, lease, license, sell, rent, lend, convey or otherwise transfer or assign the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, any copies thereof, or any passwords or usernames of BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, without the express prior written consent of BLUE BYTE STUDIO GMBH or as set forth in this EULA; (iii) make a copy of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services or any part thereof, including but not limited to Software (other than as set forth herein); (iv) make the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services publicly available or available on a network for use or download by multiple users; (v) except as otherwise specifically provided by the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services or this EULA, use or install the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services (or permit others to do same) on a network, for on-line use, or on more than one computer or gaming unit at the same time; (vi) use or copy the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services at a computer gaming center or any other location-based site; provided, that BLUE BYTE STUDIO GMBH may offer you a separate site license agreement to make the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services available for commercial use; (vii) reverse engineer, decompile, disassemble, translate, prepare derivative works based on or otherwise modify the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, in whole or in part; (viii) remove, obscure or modify any copyright, trademark or other proprietary rights notices, marks or labels contained on or within the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, falsify or delete any author attributions, legal notices or other labels of the origin or source of the material; (ix) misrepresent the source of ownership of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services; (x) transport, export or re-export (directly or indirectly) into any country forbidden to receive such BLUE BYTE STUDIO GMBH Services by any U.S. or other export laws or accompanying regulations or otherwise violate such laws or regulations, that may be amended from time to time; or (xi) scrape, build databases or otherwise create permanent copies of content returned from the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services.
However, with regards to installable Software that was delivered on a physical storage medium, you may transfer the entire Software and accompanying documentation on a permanent basis to another person as long as you retain no copies (including archival or backup copies) of the Software, accompanying documentation, or any portion or component of the Software accompanying documentation, and the recipient agrees to the terms of this EULA The Software is intended for private use only.
The BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may include measures to control access to the BLUE BYTE STUDIO GMBH Service, prevent unauthorized copies, or otherwise attempt to prevent anyone from exceeding the limited rights and licenses granted under this EULA. Only BLUE BYTE STUDIO GMBH Services subject to a valid license can be used to access online services, and download updates and patches. You may not interfere with such access control measures or attempt to disable or circumvent such security features. If you disable or otherwise tamper with the technical protection measures, the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services will not function properly.
The BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may allow you to create content, including but not limited to gameplay maps, screenshots or a video of your game play. In exchange for use of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, and to the extent that your contributions through use of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services give rise to any copyright, design right or any other intellectual or industrial property right you hereby grant BLUE BYTE STUDIO GMBH an exclusive, royalty-free, perpetual, irrevocable, fully transferable and sub-licensable worldwide right and license to use your contributions in any way and for any purpose including, but not limited to the rights to reproduce, copy, adapt, modify, perform, display, publish, broadcast, transmit, or otherwise communicate to the public by any means whether now known or unknown and distribute your contributions without any further notice or compensation to you of any kind for the whole duration of protection granted to intellectual and industrial property rights by applicable laws and international conventions. If not expressly prohibited by mandatory legislation, you hereby waive any moral rights of paternity, publication, reputation, or attribution with respect to BLUE BYTE STUDIO GMBH's and other players' use and enjoyment of such assets in connection with the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services and related goods and services under applicable law. This license grant to BLUE BYTE STUDIO GMBH, and the above waiver of any applicable moral rights, survives any termination of this EULA.
The BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may require an internet connection to access the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services or its internet-based features, authenticate the Software, or perform other functions. In order for certain features of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services to operate properly, you may be required to have and maintain (a) an adequate internet connection and/or (b) a valid and active account with an online service as set forth in the documentation related to BLUE BYTE STUDIO GMBH Services. By using the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, you acknowledge and agree that third party data transfer fees may apply depending on your data plan. Please consult your carrier for further information. If you do not maintain such accounts, then the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services or certain features of the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services may not operate or may cease to function properly, either in whole or in part.

4 INFORMATION COLLECTION AND USE; PRIVACY POLICY
By installing, accessing or using the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services, you consent to these information collection and usage terms, including (where applicable) the transfer of data into a country outside of the European Union and/or the European Economic Area or the United States of America.
BLUE BYTE STUDIO GMBH respects your privacy rights and recognizes the importance of protecting any information collected about you. BLUE BYTE STUDIO GMBH's privacy policy as amended from time to time is available at www.blue-byte-studio-gmbh.com/privacy ("Privacy Policy") and applicable to this EULA. BLUE BYTE STUDIO GMBH’s Privacy Policy defines how, why and to which extent BLUE BYTE STUDIO GMBH collects and uses personal and non-personal information in relation to BLUE BYTE STUDIO GMBH's products and services. By installing, accessing or using the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services you explicitly agree with the terms and conditions of BLUE BYTE STUDIO GMBH’s Privacy Policy and to any terms and conditions included therein by reference.

5 PAYMENTS AND PURCHASES OF VIRTUAL GOODS
BLUE BYTE STUDIO GMBH may license to you certain virtual goods to be used within BLUE BYTE STUDIO GMBH Services. Unless otherwise specified, these virtual goods shall be deemed an integral part of the Software. These virtual goods may be licensed both for a fee using “real world money” and without any separate fee, as applicable from time to time. These virtual goods may also be licensed by using third party virtual currency, such as Facebook Credits or by using separate activation codes.
Any and all virtual goods are licensed to you on limited, personal, non-transferable, non-sublicensable and revocable basis and limited only for non-commercial use.
Please note that any payment for licenses for virtual goods or redemption of third party virtual currency is always FINAL AND NON-REFUNDABLE. Also please note that if you purchase Facebook Credits from Facebook, such transaction is governed by the agreement between you and Facebook and BLUE BYTE STUDIO GMBH is not a party to the transaction.
BLUE BYTE STUDIO GMBH may manage, regulate, control, modify or eliminate virtual goods at any time, with or without notice. BLUE BYTE STUDIO GMBH shall have no liability to you or any third party in the event that BLUE BYTE STUDIO GMBH exercises any such rights.
SUBJECT TO MANDATORY LEGISLATION, YOU ACKNOWLEDGE THAT BLUE BYTE STUDIO GMBH IS NOT REQUIRED TO PROVIDE A REFUND FOR VIRTUAL GOODS FOR ANY REASON, AND THAT YOU WILL NOT RECEIVE MONEY OR OTHER COMPENSATION FOR UNUSED VIRTUAL GOODS, WHETHER YOUR LOSS OF LICENSE UNDER THIS EULA WAS VOLUNTARY OR INVOLUNTARY.

6 WARRANTY
6.1 Warranty for Physical software Products
BLUE BYTE STUDIO GMBH warrants to you (if you are the initial and original purchaser of the Software) that, to the extent the Software is made available to you on a physical storage medium, the original storage medium holding the Software is free from defects in material and workmanship under normal use and service for 90 days from the date of purchase. If mandatory legislation in your jurisdiction requires longer in excess to the aforementioned 90 days, the length of the warranty is amended accordingly. If for any reason you find a defect in the physical storage medium during the warranty period, BLUE BYTE STUDIO GMBH agrees to replace, free of charge, any physical storage medium and related Software discovered to be defective within the warranty period as long as the Software is currently commercially distributed by BLUE BYTE STUDIO GMBH. If the Software is no longer available, BLUE BYTE STUDIO GMBH retains the right to substitute a similar piece of Software of equal or greater value. This warranty is limited to the physical storage medium and the Software as originally provided by BLUE BYTE STUDIO GMBH and is not applicable to normal wear and tear. This warranty shall not be applicable and shall be void if the defect has arisen through abuse, mistreatment, or neglect. Any implied warranties prescribed by statute are expressly limited to the warranty period described above.
When returning the Software subject to the limited warranty above, please send the original Software only to the BLUE BYTE STUDIO GMBH address specified below and include: your name and return address; a photocopy of your dated sales receipt; and a brief note describing the defect and the system on which you are running the Software.
6.2 No other Warranties
NOTWITHSTANDING THE ABOVEMENTIONED WARRANTY FOR PHYSICAL STORAGE MEDIUM SPECIFIED IN SECTION 6.1 ABOVE, AND TO THE FULLEST EXTENT PERMISSIBLE UNDER APPLICABLE LAW, THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES ARE PROVIDED TO YOU “AS IS,” WITH ALL FAULTS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, WITHOUT PERFORMANCE ASSURANCES OR GUARANTEES OF ANY KIND, AND YOUR USE IS AT YOUR SOLE RISK. THE ENTIRE RISK OF SATISFACTORY QUALITY AND PERFORMANCE RESIDES WITH YOU. BLUE BYTE STUDIO GMBH, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS AND CHANNEL PARTNERS DO NOT MAKE, AND HEREBY DISCLAIM, ANY AND ALL EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF CONDITION, UNINTERRUPTED USE, ACCURACY OF DATA (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOCATION DATA), MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS, AND WARRANTIES (IF ANY) ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE. BLUE BYTE STUDIO GMBH, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS AND CHANNEL PARTNERS DO NOT WARRANT AGAINST INTERFERENCE WITH YOUR ENJOYMENT OF THE SOFTWARE; THAT THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES WILL MEET YOUR REQUIREMENTS; THAT OPERATION OF THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE, OR THAT THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES WILL INTEROPERATE OR BE COMPATIBLE WITH ANY OTHER BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES OR THAT ANY ERRORS IN THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES WILL BE CORRECTED. NO ORAL OR WRITTEN ADVICE PROVIDED BY BLUE BYTE STUDIO GMBH, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS AND CHANNEL PARTNERS OR ANY AUTHORIZED REPRESENTATIVE SHALL CREATE A WARRANTY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF OR LIMITATIONS ON IMPLIED WARRANTIES OR THE LIMITATIONS ON THE APPLICABLE STATUTORY RIGHTS OF A CONSUMER, SO SOME OR ALL OF THE ABOVE EXCLUSIONS AND LIMITATIONS APPLY ONLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION.

7 LIMITATION OF LIABILITY
IN NO EVENT WILL BLUE BYTE STUDIO GMBH, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S AFFILIATES, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS OR CHANNEL PARTNERS BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, ACCESS, USE OR MALFUNCTION OF THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES TO PROPERTY, LOSS OF GOODWILL, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION AND, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, DAMAGES FOR PERSONAL INJURIES, PROPERTY DAMAGE, LOST PROFITS OR PUNITIVE DAMAGES FROM ANY CAUSES OF ACTION ARISING OUT OF OR RELATED TO THIS EULA OR THE SOFTWARE, WHETHER ARISING IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE AND WHETHER OR NOT BLUE BYTE STUDIO GMBH, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS OR CHANNEL PARTNERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FOR PURPOSES OF THIS SECTION 7, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS AND CHANNEL PARTNERS ARE THIRD PARTY BENEFICIARIES TO THE LIMITATIONS OF LIABILITY SPECIFIED HEREIN AND THEY MAY ENFORCE THIS EULA AGAINST YOU.
BECAUSE SOME STATES/COUNTRIES DO NOT ALLOW CERTAIN LIMITATIONS OF LIABILITY, THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL APPLY TO THE FULLEST EXTENT PERMITTED BY LAW IN THE APPLICABLE JURISDICTION. THIS LIMITATION OF LIABILITY SHALL NOT BE APPLICABLE SOLELY TO THE EXTENT THAT ANY SPECIFIC PROVISION OF THIS LIMITATION OF LIABILITY IS PROHIBITED BY ANY FEDERAL, STATE, OR MUNICIPAL LAW, WHICH CANNOT BE PRE-EMPTED. THIS EULA GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.
IN NO EVENT SHALL BLUE BYTE STUDIO GMBH’S, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S AFFILIATES’, BLUE BYTE STUDIO GMBH’S LICENSORS’ OR CHANNEL PARTNERS’ LIABILITY FOR ALL DAMAGES (EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW) EXCEED THE ACTUAL PRICE PAID BY YOU FOR USE OF THE BLUE BYTE STUDIO GMBH SERVICES OR FIVE EUROS (EUR 5), WHICHEVER LESS.

8 OTHER TERMS AND CONDITIONS
TERMINATION: This EULA will terminate automatically if you fail to comply with its terms and conditions. In such event, you must destroy all copies of the Software and all of its component parts and cease and desist from accessing any BLUE BYTE STUDIO GMBH Services. With regards to Software delivered on a physical storage medium you can end this EULA by destroying the Software and all copies and reproductions of the Software and deleting and permanently purging the Software from any client server or computer on which it has been installed.
EQUITABLE REMEDIES: You hereby agree that if the terms of this EULA are not specifically observed, BLUE BYTE STUDIO GMBH will be irreparably damaged, and therefore you agree that BLUE BYTE STUDIO GMBH shall be entitled, without bond, other security or proof of damages, to appropriate equitable remedies with respect to your breach of any of the terms of this EULA, in addition to any other available remedies.
AFFILIATE: For purposes of this EULA, an “affiliate” or BLUE BYTE STUDIO GMBH means any legal entity that is directly or indirectly controlled by BLUE BYTE STUDIO GMBH for so long as such control lasts. Control shall exist through direct or indirect ownership of more than 50 % of the nominal value of the issued equity share capital or more than 50 % of the shares entitling the holders to vote for the election of the members of the board of directors or persons performing similar functions.
INDEMNITY: You agree to indemnify, defend and hold BLUE BYTE STUDIO GMBH, its partners, affiliates, contractors, officers, directors, employees and agents harmless from and against any and all damages, losses and expenses arising directly or indirectly from: (i) your acts and omissions to act in using the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services pursuant to the terms of the EULA; or (ii) your breach of this EULA.
MISCELLANEOUS: This EULA represents the complete agreement concerning this license between the parties and supersedes all prior agreements and representations between them. BLUE BYTE STUDIO GMBH reserves the right, at its discretion, to change, modify, add or remove portions of this EULA by posting the updated EULA on BLUE BYTE STUDIO GMBH’s website. You will be deemed to have accepted such changes by continuing to use the BLUE BYTE STUDIO GMBH Services. If any provision of this EULA is held to be unenforceable for any reason, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable and the remaining provisions of this EULA shall not be affected.
GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION. This EULA will be governed by the laws of United States of America without reference to its choice of law rules. The United Nations Convention for the International Sale of Goods shall not apply.
Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this EULA or the breach, termination or validity thereof shall be finally settled at BLUE BYTE STUDIO GMBH's discretion (i) at your domicile's competent courts; or (ii) by arbitration in accordance with the Rules for Expedited Arbitration of the Arbitration Institute of the American Chamber of Commerce. The arbitration shall be conducted in Sacremento, California, in the English language. YOU AGREE THAT YOU MAY BRING CLAIMS AGAINST BLUE BYTE STUDIO GMBH ONLY IN YOUR INDIVIDUAL CAPACITY AND NOT AS A PLAINTIFF OR CLASS MEMBER IN ANY PURPORTED CLASS OR REPRESENTATIVE PROCEEDING.
IF YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THIS AGREEMENT, YOU MAY CONTACT support@blue-byte-studio-gmbh.com.