Blog

Monissa maissa taantumaa ja lamaa on jo odotettu vuosia. Jatkuvasti sekä ekonomistien että sijoittajien keskuudessa on paljon epävarmuutta markkinoiden kestävyydestä ja kurssien oikeista arvoista. Historian saatossa moni käyrä on ennustanut tulevan taantuman etukäteen ja näistä käyristä osa ennustaa taantuman tulevan pian. Onko nyt sijoittajan siis heitettävä hanskat tiskiin parempien aikojen toivossa vai millaisia sijoitusmahdollisuuksia tänä vuonna on vielä tarjolla?

 

Bull & Bear sertifikaatit ja minifutuurit

Pörssilistattuja johdannaisia käytetään usein osana monipuolista sijoitusstrategiaa. Sijoittaja voi spekuloida markkinoiden suunnalla, suojautua riskeiltä tai pyrkiä saamaan voittoa markkinatilanteissa, jolloin perinteiset sijoitukset voivat sukeltaa. Kolme yleisesti käytettyä pörssilistattua johdannaista ovat Bull & Bear -sertifikaatit, minifutuurit ja unlimited turbot. Nämä tuotteet ovat mielenkiintoinen sijoitusvaihtoehto taloudellisesti epävarmoina aikoina.

Bull & Bear -sertifikaatit ovat johdannaisia, jotka seuraavat tietyn kohde-etuuden hintakehitystä kertoimella vahvistettuna. Bull-sertifikaatit hyötyvät, kun kohde-etuuden hinta nousee, kun taas toisaalta Bear-sertifikaatit hyötyvät hinnan laskusta. Sijoittajan tehtävä on koittaa ennustaa oikein markkinoiden suunta. Sivuhuomiona voidaan todeta, että myös sellaisia vipurahastoja on olemassa, joiden arvo tyypillisesti nousee, kun markkinat yleisellä tasolla laskevat.

Minifutuurit ovat niin ikään vipuvaikutteisia johdannaisia, jotka seuraavat tiettyä kohde-etuutta. Ne kuitenkin eroavat Bull & Bear -sertifikaateista sillä tavoin, ettei niillä ole erääntymispäivää ja niiden arvo määräytyy kohde-etuuden hinnan ja stop loss -tason välisen erotuksen perusteella.

Myös Unlimited Turboissa hyödynnetään stop loss -tasoa, joka määrittää tuotteen arvon alarajan. Jos kohde-etuuden hinta saavuttaa stop loss -tason, tuote erääntyy automaattisesti ja sijoittaja menettää sijoittamansa pääoman. Kaikkeen sijoittamiseen liittyy riskinsä, eikä minifutuurit, Unlimited Turbot ja Bull & Bear -sertifikaatit ole tässä asiassa poikkeus.

 

Katse avaruuteen?

Tänä vuonna yksi mielenkiintoinen sijoitusmahdollisuus voi löytyä avaruudesta, tai paremminkin avaruusteollisuudesta. Yritykset kuten SpaceX, Blue Origin ja Virgin Galactic ovat tuoneet avaruusmatkailun ja satelliittiteknologian kaupalliseen käyttöön. Avaruusteollisuuden odotetaan kasvavan huomattavasti seuraavien vuosien aikana, mikä tarjoaa myös suomalaisille sijoittajille uusia mahdollisuuksia. Elon Musk tuo tälle alalle myös valtavasti medianäkyvyyttä.

Avaruusteollisuuden povataan kasvavan varsinkin siitä syystä, että tämän teollisuuden innovaatioita voidaan hyödyntää myös muiden alojen liiketoiminnassa. Näitä tuotteita ja palveluita voitaneen hyödyntää monilla alueilla, kuten satelliittiviestinnässä. Vaikka avaruusteollisuuden sijoitukset voivat olla riskialttiita, ne tarjoavat myös raikkaan mahdollisuuden olla mukana teknologisen kehityksen eturintamassa. Voit tutustua blogissamme myös muihin sijoitusuutisiin.

 

Kestävän kehityksen yritykset

Kestävän kehityksen mukaiset sijoitukset, jotka tunnetaan myös ESG-sijoituksina, ovat nousseet viime vuosina entistä merkittävämpään rooliin sijoitusmarkkinoilla. Yhä useampi sijoittaja haluaa nykyisin sijoittaa sellaisiin yrityksiin, jotka ottavat entistä enemmän huomioon ympäristöasiat ja vaikutukset yhteiskuntaan. Toisaalta tämä luo myös mahdollisuuksia niille sijoittajille, jotka sijoittavat esimerkiksi täysin moraalista riippumatta.

Kestävän kehityksen mukaisten sijoituskohteiden valikoima on yllättävänkin laaja. Se sisältää muun muassa uusiutuvan energian yrityksiä, kestävää kulutusta edistäviä yrityksiä ja yrityksiä, jotka panostavat hyvään hallintotapaan. On myös hyvä ottaa huomioon, että näihin sijoittaminen voi tuoda hyvää oloa, vaikkei kurssit osoittaisikaan aina jyrkkään nousuun. Ainakin ne tarjoavat mahdollisuuden vaikuttaa positiivisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Vaikeista ja epävarmoista ajoista huolimatta markkinoilta voi siis olla löydettävissä useitakin sijoituskohteita, joilla on mahdollisuuksia nousuun loppuvuonna ja seuraavina vuosina.